PEP TALK!

Wat is PEP TALK! & Flip The Switch?

PEP TALK! is een project van het Vlaams ABVV, in samenwerking met GTB, ACLVB en ACV dat loopt t.e.m. juni 2025, uitgevoerd met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Omdat het voor jongeren niet evident is om aansluiting te vinden met de huidige arbeidsmarkt willen we hen met dit project extra ondersteunen via een transitietraject.

Wat is een transitietraject?

Voor leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters, voorziet Vlaanderen transitietrajecten. De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten.

Het project loopt tot en met 30 juni 2025. Met dit project wil het Departement Onderwijs en Vorming:

 • Jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.
 • Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.
  De transitietrajecten bestaan uit vijf stappen die de school, het CLB en de expertorganisatie nemen:
 1. Identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlater
 2. Perspectiefgesprek met de jongere over deze identificatie
 3. Trajectbepaling
 4. Trajectbegeleiding
 5. Nazorg

Enkele scholen toonden zich voorgaande jaren al enthousiast om mee te werken aan Project PEP TALK! & Flip The Switch. In deze scholen hebben onze ervaren levensloopbaancoaches al meer dan leerlingen individueel begeleid die vragen hadden over hun loopbaantoekomst. Zij kunnen ook vandaag nog terecht voor informatie en advies in de ABVV kantoren.

Wie kan deelnemen?

We richten ons naar leerlingen vanaf 15 jaar in het BSO, TSO, dBSO (arbeidsmarkt – of dubbele finaliteit) die overwegen om vroegtijdig te stoppen met school, zonder diploma of getuigschrift, om op zoek te gaan naar werk.

Wat doen we?

Jongeren krijgen op school een individuele begeleiding door een levensloopbaancoach. In zo’n begeleiding gaan we samen op zoek gaan naar:

 • Wat zijn mijn talenten?
 • Welke job wil ik doen?
 • Wat zijn mijn kansen om werk te vinden?
 • Hoe kan ik mijn kansen verhogen?
 • Welke (digitale) competenties heb ik nodig op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik nieuwe dingen leren?
 • Hoe ga ik om met persoonlijke problemen?

De levensloopbaancoach geeft ook informatie over alternatieve vormen van leren, over het combineren van werken en studeren, over trends op de arbeidsmarkt, over lonen en uitkeringen, over je rechten als werknemer of werkzoekende, over studentenjobs, over tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren en zoveel meer. Ze hebben heel specifieke kennis om jongeren goed voor te bereiden op werken en/of studeren. Op het einde van de begeleiding heeft elke deelnemer een goed ingevuld dossier in ‘Mijn loopbaan’ van VDAB en een realistisch actieplan.

Alle gesprekken zijn op vrijwillige basis en uiteraard in vertrouwelijke sfeer!

Meer informatie?

Heb je als leerling, ouder, leerkracht, CLB-medewerker of school vragen over Project PEP TALK!? Contacteer ons via de contactpagina.